Jak wygląda praca psychologa

metody w pracy psychologa

Jakie są podstawowe rodzaje terapii psychologicznej?

Psychologowie służby zdrowia oferują szereg usług diagnostycznych, terapeutycznych, edukacyjnych i konsultacyjnych, które pomogą Ci w rozwiązywaniu problemów psychologicznych. Niektórzy psychologowie służby zdrowia radzą sobie z wieloma różnymi rodzajami zaburzeń i oferują szeroki zakres usług, podczas gdy inni są bardziej wyspecjalizowani. Powinieneś upewnić się, że twój psycholog ma wykształcenie, przeszkolenie i doświadczenie z twoim rodzajem problemu.

Chociaż nie jest to wyczerpująca lista, poniżej przedstawiono niektóre z częściej żądanych usług, które mogą świadczyć psychologowie służby zdrowia:

Diagnoza psychologiczna: diagnoza jest ważną częścią obrazu, ponieważ w trakcie tego procesu psycholog ocenia funkcjonowanie  pacjenta i upewnia się, czy istnieje prawdopodobieństwo zaburzenia psychicznego. Zwykle ma to miejsce przed ustaleniem planu leczenia (z wyjątkiem sytuacji, gdy praca diagnostyczna została wykonana przez innego praktyka). Zwróć też uwagę, że większość firm ubezpieczeniowych wymaga diagnozy psychologicznej, zanim zwróci koszty usług.

Psychoterapia indywidualna: Indywidualna psychoterapia może przybierać różne formy. Indywidualna psychoterapia stara się pomóc jednostce zidentyfikować i zgłębić swoje obawy i problemy oraz opracować strategie ich przezwyciężenia.

Terapia rodzinna: Ta specjalistyczna forma psychoterapii stara się pracować z rodziną jako systemem lub jednostką. Terapia rodzinna zazwyczaj wiąże się ze spotkaniem z całą rodziną lub różnymi członkami rodziny (np. Sesje z rodzicami lub rodzeństwem). Mieszane i nietradycyjne rodziny, a także rodziny tradycyjne mogą korzystać z terapii rodzinnej. Ponadto rodzinna terapia jest często zalecana rodzinom z dziećmi lub nastolatkami, którzy zdiagnozowali problemy psychiczne.

Terapia par: Dla wielu dorosłych stabilna i pełna miłości relacja z partnerem życiowym jest ważna dla zdrowia i szczęścia. Terapia par (znana również jako doradztwo małżeńskie) współpracuje z parami doświadczającymi problemów z relacjami, które stają na drodze zdrowego funkcjonowania. W terapii par skupia się na relacji, a nie na jednej osobie. Jednak niektóre kwestie związane z relacją wynikają z indywidualnych problemów i są one poruszane również w kontekście relacji.

Zarządzanie stresem: stres jest jednym z najczęstszych problemów, które negatywnie wpływają na zdrowie i jakość życia. Charakteryzuje się niepokojem, myślami samobójczymi, strachem, depresją i lękiem. Stres może powodować bezsenność, bóle głowy, drażliwość, brak cierpliwości, problemy żołądkowo-jelitowe i szereg innych problemów fizycznych. Opieka zdrowotna Psychologowie mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem bez leków lub w połączeniu z lekami za pomocą różnych technik, w tym umiejętności relaksacyjnych i psychoterapii.

Testy psychologiczne: Testy psychologiczne są szczególną częścią oceny i diagnozy psychologicznej. Może to być jedyna świadczona usługa lub może być częścią procesu, który obejmuje diagnozowanie i leczenie. Psychologowie są przeszkoleni w zakresie administrowania i interpretacji testów psychologicznych dla szerokiej gamy problemów.